تازه ها

i

دستگاه فلس گیر

i

دستگاه ازن ساز

i

سیستم هوشمند کنترل آب ورودی مزرعه

i

کاتالوگ محصولات

آخرین اخبار

1394/9/14

شرکت آبزی گستران پارس در نمایشگاه اولین کنگره بین المللی آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مرکزی تهران - هتل المپیک

نمایشگاه اولین کنگره بین المللی آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مرکزی تهران - هتل المپیک 23 الی 25 آذر ماه 1394

همکاران ما